تبلیغات
الــــــــــــــفبای زندگی - کدام آزادی ؟
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

الــــــــــــــفبای زندگی
 
بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

مادراین شهر غریبیم ودر این ملک فقیر به کمند توگرفتار وبه دام تو اسیر
 
نوشته شده در تاریخ جمعه 16 مهر 1395 توسط سالار صداقت
هرآزادی مجاز است،توآزادی معتاد باشی،الکل مصرف کنی،به ناموس دیگران تحاوز کنی،تنبلی کنی،سخن چین باشی،خوش خدمتی کنی اما این آزادی راکه دارای فکر وتئوری مستقلی باشی،نداری۰آرا واندیشه تودر  حیطه هر مطلب مهم وقابل تصوری که باشد،توسط قانون اخلاقی کدوبه سرها واربابان قدرت به تو منتقل می شود،عاقبت هم خفه کردن احساس سرکشی از درون  هم چون خوره وجودت را نابود می کند وزندگی ات پر از دروغ وریاکاری خواهد شد وزندگی حقیقی آدمی در لفافه بگذرد،باعث فساد او می شود..: Weblog Themes By Pichak :.


FreeCod Fall Hafez