تبلیغات
الــــــــــــــفبای زندگی - وفا
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

الــــــــــــــفبای زندگی
 
بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

مادراین شهر غریبیم ودر این ملک فقیر به کمند توگرفتار وبه دام تو اسیر
 
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 فروردین 1394 توسط سالار صداقت

تا جهان است از جهان اهل وفائی برنخاست          نیک عهدی برنیامد، آشنائی برنخاست

گوئی اندر کشور ما بر نمی‌خیزد وفا          یا خود اندر هفت کشور هیچ جائی برنخاست

خون به خون می‌شوی کز راحت نشانی مانده نیست          خود به خود می ساز کز همدم وفائی برنخاست

از مزاج اهل عالم مردمی کم جوی از آنک          هرگز از کاشانه کرکس همائی برنخاست

باورم کن کز نخستین تخم آدم تاکنون          از زمین مردمی مردم گیائی برنخاست

وحشتی داری برو با وحش صحرا انس گیر          کز میان انس و جان وحشت زدائی برنخاست

کوس وحدت زن درین پیروزه گنبد کاندراو          از نوای کوس وحدت به نوائی برنخاست

درنورد از آه سرد این تخت نرد سبز را          کاندر او تا اوست خصل بی‌دغائی برنخاست

میل در چشم امل کش تا نبیند در جهان          کز جهان تاریک‌تر زندان سرائی برنخاست

از امل بیمار دل را هیچ نگشاید از آنک          هرگز از گوگرد تنها کیمیائی برنخاست

از کس و ناکس ببر خاقانی آسا کز جهان          هیچ صاحب درد را صاحب دوائی برنخاست

.: Weblog Themes By Pichak :.


FreeCod Fall Hafez