تبلیغات
الــــــــــــــفبای زندگی - قافیه باز...
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

الــــــــــــــفبای زندگی
 
بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

مادراین شهر غریبیم ودر این ملک فقیر به کمند توگرفتار وبه دام تو اسیر
 
نوشته شده در تاریخ شنبه 1 تیر 1392 توسط سالار صداقت

با همه گرسنگی قافیه بازیم هنوز

ساربان رفته و در فکر حجازیم هنوز

بت پرست  ولی رو به حجازیم هنوز

عمرآخرشد ودرسوز وگدازیم هنوز

 سنگسار شب تاریک  ودرازیم هنوز

شبهه خواران ستم پیشه وفا بشکستند

رهزنان دل ودین،دست حقیقت بستند

گرنه بر شیوه ی حق، از ره ناحق رستند

بلبلان،همره مرغان مهاجر رفتند

مابرآنیم که با خار بسازیم هنوز

عاشقان قبض شده،مسخ شده،دلسردند

سربدارند که در طعنه ی هر نامردند

حجله آراسته از خنجر وخون ودردند

نوعروسان به دونان عشوه به دونان کردند

چشم بد دور که دلبسته ی نازیم هنوز

رفت تاراج دل آنکه محبت اندوخت

چشم در چشم چنین مردم بی ایمان دوخت

گرگ ما گله دری از سگ چوپان آموخت

برق غیرت دل شمع وپر پروانه بسوخت

چشم بستیم که در راز ونیازیم هنوز

سنگدل بدگهران بی هنران هم دردند

نوگلان سیلی سختی ز زمستان خوردند

پریان دشنه به دل در تب دریا مردن

رهزنان آینه از خانه ی ایمان بردند

خوشدلانیم که مشغول نمازیم هنوز

 مستی از چشم  جدائی نکند پس چه کند؟

عاشق از خویش رهایی نکند پس چه کند؟

اشک در چهره خدایی نکند پس چه کند؟

کرکس ار میل همایی نکند پس چه کند؟

ما که از کاه خسان کوه بسازیم هنوز

نازنین شیوه به جز شیوه ی چشمان تونیست

غزلی جز غزل عشق به دیوان تو نیست

رقم مهرو وفا بر سر پیمان  تو نیست

درد این غم بتر از غصه یهجران تو نیست

عاشقانیم... بسوزیم وبسازیم هنوز

                                                           وحید ضیایی

.: Weblog Themes By Pichak :.


FreeCod Fall Hafez