تبلیغات
الــــــــــــــفبای زندگی - "پرسش"از" محمدرضا شفیعی کدکنی"
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

الــــــــــــــفبای زندگی
 
بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

مادراین شهر غریبیم ودر این ملک فقیر به کمند توگرفتار وبه دام تو اسیر
 

پرسش

گیرم كه این درخت تناور

در قله ی بلوغ

آبستن از نسیم گناهی ست

اما

ای ابر سوگوار سیه پوش

این شاخه ی شكوفه چه كرده ست

كاین سان كبود مانده و خاموش ؟

گیرم خدا نخواست كه این شخ

بیند ز ابر و باد نوازش

اما

این شاخه ی شكوفه كه افسرد

از سردی بهار

با گونه ی كبود

آیا چه كرده بود ؟

.: Weblog Themes By Pichak :.


FreeCod Fall Hafez