تبلیغات
الــــــــــــــفبای زندگی - فریدون مشیری
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

الــــــــــــــفبای زندگی
 
بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

مادراین شهر غریبیم ودر این ملک فقیر به کمند توگرفتار وبه دام تو اسیر
 
زرد و نیلی و بنفش

سبز و آبی و كبود

با بنفشه ها نشسته ام

سالهای سال

صبحهای زود

در كنار چشمه سحر

سر نهاده روی شانه های یكدگر

گیسوان خیسِشان به دست باد

چهره ها نهفته در پناه سایه های شرم

رنگ ها شكفته در زلال عطرهای گرم

می ترواد از سكوت دلپذیرشان

بهترین ترانه

بهترین سرود

مخمل نگاه این بنفشه ها

می برد مرا سبک تر از نسیم

از بنفشه زار باغچه

تا بنفشه زار چشم تو

كه رسته در كنار هم

زرد و نیلی و بنفش

سبز و آبی و كبود

با همان سكوت شرمگین

با همان ترانه ها و عطرها

بهترین هر چه بود و هست

بهترین هر چه هست و بود

در بنفشه زار چشم تو

من ز بهترین بهشت ها گذشته ام

من به بهترین بهار ها رسیده ام

ای غم تو همزبان بهترین

دقایق حیات من

لحظه های هستی من از تو پر شده ست

آه

در تمام روز

در تمام شب

در تمام هفته

در تمام ماه

در فضای خانه كوچه راه

در هوا زمین درخت سبزه آب

در خطوط درهم كتاب

در دیار نیلگون خواب

ای جدایی تو بهترین بهانه گریستن

بی تو من به اوج حسرتی

نگفتنی رسیده ام

ای نوازش تو بهترین امید زیستن

در كنار تو

من ز اوج لذتی نگفتنی گذشته ام

در بنفشه زار چشم تو

برگهای زرد و نیلی و بنفش

عطرهای سبز و آبی و كبود

نغمه های ناشنیده ساز می كنند

بهتر از تمام نغمه ها و سازها

روی مخمل لطیف گونه هات

غنچه های رنگ رنگ ناز

برگهای تازه تازه باز می كنند

بهتر از تمام رنگ ها و رازها

خوب خوب نازنین من

نام تو مرا همیشه مست می كند

بهتر از شراب

بهتر از تمام شعرهای ناب

نام تو اگر چه بهترین سرود زندگی است

من تو را به خلوت خدایی خیال خود

بهترین ِ بهترین من خطاب می كنم

بهترین ِ بهترین من

.: Weblog Themes By Pichak :.


FreeCod Fall Hafez