تبلیغات
الــــــــــــــفبای زندگی - روز نوشته های ....
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

الــــــــــــــفبای زندگی
 
بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

مادراین شهر غریبیم ودر این ملک فقیر به کمند توگرفتار وبه دام تو اسیر
 

با دیگران بازی نکنید که دیگران نیز با شما بازی خواهند کرد.(1/8/89)

سعی نکنید که به خاطر هوستان دیگران را شرمنده خود  کنید.(1/8/89)

سعی کن برای دیگران شمع باشی نه اینکه ،همچون باد پاییزی بر آرزوهایشان بدمی.(1/8/89)

من امروز دانستم ما در این زندگی هم خودمان سناریو  می نویسیم و هم  بازیگران آن هستیم  از هم مهمتر باید این را بدانیم که در این سناریو خواسته یا نخواسته افرادی  وارد این سناریو می شوند که باید به نقش آنها احترام بگذاریم  وکاری نکنیم  فیلمی که خودمان کارگردان آن هستیم  ؟،و نقش اصلی در آن بر عهده خومان هست  تنها درس عبرتی برای دیگران بشه و فقط خودمان را به عنوان موش آزمایشگاهی  برای  موفقیت دیگران  مفید باشیم نه برای خودمان.(1/8/89)

خنده را بهانه ای برای با هم بودن ارج نهیم(2/9/89)

خدایا ،به زبانم معرفت عطا بفرما که جز راست برآن جاری نشود(الهی امین)،چشمانم جز حق و حقیقت چیزی دیگر نبیند(الهی امین)،گوشم آنچه که تو می پسندی بشنود(الهی امین)، خدایا کمکم کن  همان اندازه که برای زندگیم  احترام قائل هستم به زندگی دیگران نیز احترام بگذارم (الهی امین).4/آذر/1391)

.: Weblog Themes By Pichak :.


FreeCod Fall Hafez